Dartmoor Stories #13 - Freeriding in Bikepark Kalnica

Dartmoor Stories #13 - Freeriding in Bikepark Kalnica

Dartmoor Stories is our new series about Dartmoor Bikes!

Check out the season ending trip to Bikepark Kalnica with the Dartmoor Crew.

Our team mates Piotrek Krajewski and Antek Faszczewski are having fun on their Thunderbirds AL 27,5!

Previous episode:
Dartmoor Stories #12 - Enduro Championships in Poland